Privacy beleid

Dit is de privacy verklaring van Yoga Room gevestigd aan Dijkhuizen 49 te Ruinerwold, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68389221, hierna te noemen Yoga Room.

Verwerking van jouw gegevens

Om jouw aanmelding voor een les te verwerken, jouw vragen te kunnen beantwoorden en bij inschrijving is het noodzakelijk dat Yoga Room gegevens van je gebruikt. Deze gegevens verstrek je op niet verplichte basis aan ons. Het gaat bijvoorbeeld om jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. 

Op grond van de beroepscode voor yoga instructeurs zal ik vragen naar jouw gezondheidstoestand. Ik houd hiervan geen logboek bij.


Delen van jouw gegevens met derden

Voor Yoga Room schakel ik derden in voor de uitvoering van IT-diensten (Studio Puntenel) en voor het boeken en administreren van lessen (Momoyoga). Deze derden verwerken de gegevens slechts ten behoeve van Yoga Room en voor geen enkel ander doel. Zij delen jouw gegevens niet met anderen. Verder geeft Yoga Room nooit jouw persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Hoe ontvangen we informatie over jou?

Yoga Room ontvangt jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

  • Wanneer je vrijwillig persoonsgegevens aan Yoga Room verstrekt tijdens de les;
  • Wanneer je je registreert als account op Momoyoga;
  • Wanneer je gebruikmaakt van de invulformulieren op de site van Yoga Room;


Bewaren van persoonsgegevens

Momoyoga bewaart jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht jouw gegevens in te zien, aan te vullen of te verwijderen bij Momoyoga.

Yoga Room zal in sommige gevallen jouw naam en telefoonnummer bewaren teneinde rechtstreeks met jou te communiceren, maar alleen als jezelf deze gegevens aan Yoga Room verstrekt. Indien je dat wenst, zal Yoga Room jouw gegevens verwijderen op eerste verzoek. Stuur in dat geval een mail naar desireeseaver@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie je pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Cookies

Yoga Room maakt op de website alleen gebruik van geanonimiseerde analytische cookies. Yoga Room heeft een account op Facebook en Instagram en je registreert je account bij Momoyoga. Deze partners maken gebruik van cookies en andere technologieën wanneer je hun respectievelijke sites bezoekt.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan jouw apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen je helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door jouw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en de server sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jou en jouw interesses en om statistische gegevens over jouw gebruik bijeen te brengen. 

 

Links naar andere websites

Op de website van Yoga Room staan links naar andere sites. Onder andere van Momoyoga, Studio Puntenel, Facebook, Instagram. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de websites van de Yoga Room. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid. Yoga Room is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van anderen en Yoga Room raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy verklaring van die websites te raadplegen.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan horen wij dat graag van je en dan helpen wij je verder. Op grond van de AVG heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in Privacy beleid

Yoga Room behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat de herziene Privacy Verklaring wordt gepubliceerd op de website. Als je gebruik blijft maken van de website betekent dit dat je deze wijzigingen aan de Privacy Verklaring erkent en goedkeurt en dat je akkoord gaat met de nieuwe inhoud van deze wijzigingen.

 

Vragen

Als je vragen hebt naar aanleiding van het lezen van deze Privacy Verklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens of Yoga Room wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kun je opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Yoga Room
Dijkhuizen 49
7961 AG Ruinerwold

E-mail: desireeseaver@gmail.com

Telefoonnummer: 06-81541674

 

Voor het laatst gewijzigd april 2023.